Nokia Extra Power Hjälp

background image

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K

9212427/2

4

2

3

5

background image

SVENSKA

© 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter
förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och
Nokia Original Accessories-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Nokia Corporation.