Nokia Extra Power Help

background image

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K

9212420/2

4

2

3

5

background image

NEDERLANDS

© 2008-2010 Nokia. Alle rechten
voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het
Nokia Original Accessories-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Nokia Corporation.