Nokia Extra Power hjælp

background image

Nokia Ekstra strømforsyning
DC-11/DC-11K

9212427/2

4

2

3

5

background image

DANSK

© 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder
forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia
Original Accessories-logoet er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
Nokia Corporation.